SOSINE

Bonê Sosina mi vera çeto
Comerdi göyülê ma jümini rê veto
Zerrê mi Sosine rê vêseno
Tivana kosagê adiri yo trami ra veto.

Bonê Sosina mi rast u duz de
Vana lawo na zamande,
Uyo ke yara xo çina
Maneno duman u mizde.

Bonê Sosina mi vera dari
Bezna derga bariye pista têra
Vana ›lao mi sera xayinên meke
Çim meverde dost u vilikunê sari‹.

Sosina mi jüya rinda ilvandiya
Yarê rindi dina de zar u zafê
Ti wertê dinu de sosina usariya
Sine honde duwelu ra fetêline
Amune to xorê welatê xode diya.